ഹോട്ടലുകളിലെ വെയിറ്റർജോലിക്കും റോബർട്ട്! ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എത്തിച്ച് നൽകാനും മേശ വൃത്തിയാക്കാനും കഴിയുന്ന റോബർട്ട് ബട്‌ലർ

0

ലണ്ടൻ: ഇനി ഹോട്ടലുകളിലെ വെയിറ്റർജോലിക്കും റോബർട്ട്! ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എത്തിച്ച് നൽകാനും മേശ വൃത്തിയാക്കാനും കഴിയുന്ന റോബർട്ട് ബട്‌ലർ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പുതിയ അവതാരം. നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റോബോട്ടുകളെ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ ആൽഫബെറ്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ വെയിറ്റർ സൃഷ്ടിച്ചത്.

‘എവരിഡേ റോബോട്ടുകൾ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം ഗൂഗിൾ അടുത്തിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ പുതിയ റോബർട്ടുകൾക്ക് സ്വാഭാവിക വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പഴയ മിക്ക റോബോട്ടുകൾക്കും ‘എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ’ പോലെയുള്ള ലളിതമായ, പോയിന്റ് കമാൻഡുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, എന്നാൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പരോക്ഷമായ അഭ്യർത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കാനും ബട്‌ലർ റോബർട്ടിന് കഴിയുന്നു.

ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, റോബോട്ടിനോട് ‘എന്റെ ദേഹത്ത് വെള്ളം വീണു, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാമോ?’ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അത് സാധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആന്തരിക ലിസ്റ്റിലൂടെ അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. ബോട്ട് ഒടുവിൽ ചോദ്യത്തെ ‘അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്‌പോഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക’ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു – ഇത് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വസ്തുത തിരിച്ചറിയുന്നു. അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

Leave a Reply