നാലാം ക്ലാസിൽ പഠനം അവസാനിച്ചു, നടനെന്ന നിലയിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയപ്പോഴും പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുറ്റബോധം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു; 10–ാം ക്ലാസ് തുല്യതാപഠനത്തിന് ചേർന്ന് ഇന്ദ്രൻസ്

0

10–ാം ക്ലാസ് തുല്യതാപഠനത്തിന് ചേർന്ന് നടൻ ഇന്ദ്രൻസ്. 10 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 10–ാം ക്ലാസ് പാസായതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ദ്രൻസിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അഭിനയത്തിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയ ദേശീയ– സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ തിളക്കം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് പറയുന്നു.

കുമാരപുരം യു പി സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു ഇന്ദ്രൻസ് നാല് വരെ പഠിച്ചത്. ‘അന്ന് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം ആയിരുന്നു. നടനെന്ന നിലയിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയപ്പോഴും പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേടിയോടെ പലയിടത്തുനിന്നും ഉൾവലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനെങ്കിലും എനിക്ക് പഠിച്ചേ തീരൂ’ എന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹൈസ്കൂളിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് ക്ലാസ്. 10 മാസമാണു പഠനകാലം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here