പാസ്പോർട്ട് ഉടമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് മലപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്

0


മലപ്പുറം: പാസ്പോർട്ട് ഉടമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ല. 19,32,622 പാസ്പോർട്ടുകളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് എടുത്താൽ പാസ്പ്പോർട്ട് ഉടമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. 1.13 കോടി മലയാളികൾക്ക് പാസ്പ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം 35,56,067 പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾ ഉള്ള മുബൈയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 34,63,405 പാസ്പോർട്ട് ഉടമകളുള്ള ബെംഗളൂരുവാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്. 31.6% പേർക്ക് കേരളത്തിൽ പാസ്പോർട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയും തമിഴ്‌നാടുമാണ് എണ്ണത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

എന്നാൽ, ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പരിശോധിച്ചാൽ തമിഴ്‌നാടാണ് (12.7 ശതമാനം) മഹാരാഷ്ട്രയെക്കാൾ (8.4ശതമാനം) മുന്നിൽ. 2022 ഡിസംബർ എട്ടുവരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 9.58 കോടി പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകളാണുള്ളത്. അടുത്തിടെ ലോക്‌സഭയിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വദേശകാര്യമന്ത്രാലയവും ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള പാസ്പോർട്ടുകളുടെ 11.8 ശതമാനം കേരളത്തിലാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here