എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്: 8 സ്പെഷലിസ്റ്റ് കേഡര്‍ ഓഫീസർ; അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 28
താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

0

ദില്ലി: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) റെഗുലർ, കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 8 സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 28. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ sbi.co.in. വഴി അപേക്ഷിക്കാം.


ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്/മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്/മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക്‌സ്/ ഫിനാൻസ്/ഇക്കണോമെട്രിക്‌സ്/ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് & ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ്/അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് എന്നിവയിൽ 60% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംബിഎ/പിജിഡിഎം, ഫിനാൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ/ഫിനാൻസിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തസ്തിക- അഡ്‍വൈസർ (ഫ്രോഡ് റിസ്ക്)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 04
സ്പെഷൽ കേഡർ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥിക്ക് ബിരുദവും വിരമിച്ച ഐപിഎസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് /സിബിഐ / ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ / സിഇഐബി ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ 5 വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

തസ്തിക: മാനേജർ (പെർഫോമൻസ് പ്ലാനിം​ഗ് ആന്റ് റിവ്യൂ)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 02. ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥിക്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് / എംബിഎയിൽ ബി.കോം/ബി.ഇ./ബി.ടെക്, പിജി എന്നിവയും 4 വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്‌ക്കുക. GEN/EWS & OBC എന്നിവർക്ക്: 750/- SC / ST / PWD-ക്ക് ഫീസില്ല. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എസ്ബിഐ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് sbi.co.in വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച തീയതി ഏപ്രിൽ 08. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഏപ്രിൽ 28, 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here