പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്മെൻറ് വിജ്ഞാപനം ഇന്ന്

0

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്മെൻറ് വിജ്ഞാപനം ഇന്ന്. മൂന്ന് അലോട്ട്മെൻറിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർക്കുള്ള അവസാന അവസരമാണ് സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്മെൻറ്. ആദ്യ മൂന്ന് അലോട്ട്മെന്റുകളും 25ാം തിയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ന് വിജ്ഞാപനവും ഒഴിവുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  ഇത് നോക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ പുതുക്കി നൽകാം. വിശദ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അലോട്ട്മെൻറ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 30നകം പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ശ്രമം.

മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെൻറിന് ശേഷവും പ്രവേശനം നേടാത്ത 32,469 വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ നിന്ന് കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട, മാനേജ്മെൻറ് ക്വോട്ട സീറ്റുകളിലേക്ക് മാറുന്നതു വഴിയുണ്ടാകുന്ന സീറ്റുകളും സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്മെൻറിനായി പരി​ഗണിക്കും

Leave a Reply