കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗതി മാറ്റിയ പാറപ്രം സമ്മേളനത്തിന് 84 വയസ്സ്

0

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗതി മാറ്റിയ പാറപ്രം സമ്മേളനത്തിന് 84 വയസ്സ്. കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രവർത്തനം വിളംബരം ചെയ്ത ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പാറപ്രത്ത് നടക്കുന്ന വാർഷിക ദിനാചരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

 

1939 ഡിസംബർ മാസം അവസാനം പിണറായി പാറപ്രത്തെ വിവേകാനന്ദ വായനശാലയിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ പഥികരുടെ രഹസ്യ സമ്മേളനം. ഇതിന് പിന്നാലെ വടക്കേ മലബാറിൽ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ ആളിപ്പടർന്നു. പാറപ്രം സമ്മേളനത്തിൽ പിറന്ന ആശയങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിന് ദിശാബോധം പകർന്നു.

 

സമ്മേളത്തിന്റെ 84ാം വാർഷികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. പിണറായി ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചുവപ്പ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നാക്കും. പാറപ്രത്ത് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here