ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് നടവരവായി 361 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.അനന്തഗോപൻ

0

ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് നടവരവായി 361 കോടി രൂപ ലഭിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ.അനന്തഗോപൻ. വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നടവരവിനു പുറമേ 400 പവൻ സ്വർണവും വിദേശ കറൻസിയായി ഒന്നര കോടിയോളം രൂപയും ലഭിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

Leave a Reply