സ്വർണം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയം; നാലാം ദിവസവും മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില

0

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും സ്വർണവില മാറാതെ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനി മുതൽ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. അതേസമയം, വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 280 രൂപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിപണി വില 37400 രൂപയാണ്.

Leave a Reply