ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി ഡോ. ഗീത രവീന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റു

0

മഞ്ചേരി: ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി ഡോ. ഗീത രവീന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മൈക്രോ ബയോളജി വകുപ്പ് മേധാവി ആയിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 മുതൽ 2017 വരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മൈക്രോ ബയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. കൊല്ലം സ്വദേശിനിയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here