അഞ്ജു ബോബി ജോർജിന്റെ മാതാവ് അന്തരിച്ചു; സംസ്‌ക്കാരം നാലുന്നാക്കൽ സെന്റ്. ആദായീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ

0


ചങ്ങനാശ്ശേരി: ചങ്ങനാശ്ശേരി ചീരഞ്ചിറ കൊച്ചുപറമ്പിൽ കെ.റ്റി മർക്കോസിന്റെ ഭാര്യ ഗ്രേസി മർക്കോസ് (68) അന്തരിച്ചു. ഒളിമ്പ്യൻ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, അജിത്ത് മർക്കോസ് എന്നിവർ മക്കളാണ്.

സംസ്‌ക്കാരം പിന്നീട് നാലുന്നാക്കൽ സെന്റ്. ആദായീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ

Leave a Reply