ആലപ്പുഴ ശവക്കോട്ട പാലത്തിന് സമീപം തീപിടുത്തം

0

 

 

ആലപ്പുഴ ശവക്കോട്ട പാലത്തിന് സമീപം തീപിടുത്തം. കൂട്ടിയിട്ട തടികൾക്കാണ് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപത്ത് ഒരു കയർ സൊസൈറ്റിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here