സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് തന്നെ; ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ചില്ലറ കാശൊന്നും പോരാ..

0

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 70 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. പവന് 560 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരുപവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 54280 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം വേണമെങ്കിൽ 6785 രൂപ വേണം.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണ വില കൂടുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ 880 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കൂടി 5650 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. പവന് 480 രൂപ കൂടി 45200 രൂപയിലെത്തി. അതേസമയം ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിവില ഒരു രൂപ കൂടി 92 രൂപയിലെത്തി.

Leave a Reply