ചട്ടലംഘനം നടത്തി; ഇന്ത്യയിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്തു

0

ഇന്ത്യയിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം വീഡിയോകൾ നീക്കിയതായി ഗൂഗിൾ. ചട്ടലംഘനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഇത്രയും വിഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. കൂടാതെ ​ഗൂഗിൾ പേ വഴി നടക്കുന്ന 12,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകളും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനി അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here