കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർമാരുടേയും കണ്ടക്ടർമാരുടേയും സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു; യൂണിയനുകൾ ഉയർത്തിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് മന്ത്രി

0


തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർമാരുടേയും കണ്ടക്ടർമാരുടേയും സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു. 3,286 ഡ്രൈവർമാരെയും 2,803 കണ്ടക്ടർമാരെയും സ്ഥലംമാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരവിപ്പിച്ചത്. ഉത്തരവിനെതിരെ യൂണിയനുകൾ ഉയർത്തിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

അതേസമയം, ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം സ്ഥലംമാറ്റം അംഗീകരിച്ച് പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിക്കു പ്രവേശിച്ചവരുടെ കാര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരും. രണ്ടുഘട്ടമായാണ് നേരത്തേ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. ഇതിൽ പരാതികൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമതും കരട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

Leave a Reply