ഇന്ന് ലോക പക്ഷാഘാത ദിനം

0

മനുഷ്യരുടെ മരണകാരണങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സ്‌ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം. മരണകാരണം എന്നതിലുപരി സ്‌ട്രോക്ക് അതിജീവിക്കുന്നവരിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിഷമതകൾ വളരെ വലുതാണ്. എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒക്ടോബര്‍ 29നാണ് പക്ഷാഘാത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ജനീവ ആസ്ഥാനമായുള്ള ലോക പക്ഷാഘാത സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത്‌ 2006 ഒക്ടോബർ 29 നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം പക്ഷാഘാത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പക്ഷാഘാതം പ്രതിവർഷം 1.5 കോടി പേരേ ബാധിക്കുകയും, ആറ് സെക്കന്റിൽ ഒരാളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്.

സ്ട്രോക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല. അത് തീർച്ചയായും അതിജീവിക്കാവുന്നതാണ്. പുനരധിവാസം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കും. അത് അമിതമായി തോന്നാമെങ്കിലും, പുനരധിവാസം ഒരു സ്ട്രോക്ക് രോഗിയെ അവരുടെ ശക്തിയും ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. മറ്റ് പല അവസ്ഥകളെയും പോലെ, സ്ട്രോക്ക് റോഡിന്റെ അവസാനമല്ല. ശരിയായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യായാമത്തിലൂടെ, സ്ട്രോക്കിന് ഇരയായ ഒരാൾക്ക് ജീവിതം അതിന്റെ എല്ലാ ഭംഗിയിലും വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here