‘സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന്റെ നേർചിത്രം: ചിലർ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ചിലർ മാനസികമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു’; പരിഹാസവുമായി ഡോ ബിജു

0

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന നടൻ ഭീമൻ രഘുവിനെ പരിഹസിച്ച് പരിഹസിച്ച് സംവിധായകൻ ഡോ. ബിജു. കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു.

‘‘എപിക് ..കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന്റെ നേർചിത്രം ..ചിലർ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു . ചിലർ മാനസികമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ..അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം.’’ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന്റെ നേർചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഭീമൻ രഘുവിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ബിജു കുറിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here