സംസ്ഥാനത്ത് നാലാം ശനിയാഴ്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയില്ല

0

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നാലാം ശനിയാഴ്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയില്ല. ബാങ്കുകളുടെ അവധിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകാനുള്ള ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷൻ നിർദേശം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. അവധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വെച്ച വ്യവസ്ഥകളോട് ജീവനക്കാർക്ക് സഹകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി.

നാലാം ശനി അവധി സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫയൽ മഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ചർച്ചയിൽ ഈ നടപടിയെ ഇടത് സംഘടനകൾ ഇതിനെ പൂർണമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

നാലാം ശനി അവധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധി 20 ദിവസത്തിൽ നിന്നും 15 ആക്കി കുറക്കുക, പ്രതിദിന പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 10.15 മുതൽ 5.15 എന്നത് 10 മുതൽ 5.15 വരെയാക്കുക തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നത്. സർക്കാർ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധിയാക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ തലത്തിലെ ആലോചന

Leave a Reply