പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ ഭർത്താവിൽ നിന്നും സ്നേഹവും പരിഗണനയും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി യുവതി

0

പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ ഭർത്താവിൽ നിന്നും സ്നേഹവും പരിഗണനയും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി യുവതി. വനിതാ കമ്മിഷനിലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. രണ്ടു വയസും ഒരു മാസവും പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരിയാണ് പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം എതിർ കക്ഷി പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. പരാതിക്കാരിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും വാദം കേട്ട കമ്മിഷൻ ഇരുവരെയും കൗൺസലിങ്ങിന് വിധേയരാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വനിതാ കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം പെൺകുട്ടി പിറന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ ഭർത്താവിൽ നിന്നും പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതികൾ ആധുനിക ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉയരുന്നത് സമൂഹത്തിനാകെ അപമാനകരമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ അംഗം അഡ്വ. ഷിജി ശിവജി വിലയിരുത്തി. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെന്നും വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും സമൂഹം ഒന്നാകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് അഡ്വ. ഷിജി ശിവജി പറഞ്ഞു.

കമ്മിഷൻ രണ്ട് ദിവസമായി എറണാകുളം വൈഎംസിഎ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സിറ്റിങ്ങിൽ കമ്മിഷൻ അംഗം അഡ്വ. ഷിജി ശിവജി, ഡയറക്ടർ ഷാജി സുഗുണൻ എന്നിവർ പരാതികൾ കേട്ടു.

ഗാർഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പൊലീസിനെതിരായ പരാതി തുടങ്ങിയ വിവിധതരത്തിലുള്ള 39 പരാതികൾക്ക് തീർപ്പായി. ഏഴ് പരാതികൾ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിനായി അയച്ചു. രണ്ട് പരാതികൾ കൗൺസലിങ്ങിന് വിട്ടു. ആകെ പരിഗണിച്ച 200 പരാതികളിൽ 152 പരാതികൾ കക്ഷികൾ ഹാജരാകാത്തതുൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ അടുത്ത സിറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് വനിതാ കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു

Leave a Reply