ബീഫ് കഴിച്ചതിന് 24 യുവാക്കളെ ഊരുവിലക്കി; മനംനൊന്ത് യുവാക്കളിൽ ചിലർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതായും വിവരം

0

ഇടുക്കി: ബീഫ് കഴിച്ചതിന് ആദിവാസികളായ യുവാക്കളെ ഊരുവിലക്കിയതായി ആരോപണം. മറയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് ആദിവാസി കുടികളിലെ 24 യുവാക്കളെയാണ് ഊരുകൂട്ടത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം വിലക്കിയത്. ഊരുവിലക്കിയതിൽ മനംനൊന്ത് യുവാക്കളിൽ ചിലർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതായും വിവരമുണ്ട്.

ആദിവാസികളുടെ ആചാരപ്രകാരം ബീഫ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം കുടികളിൽ പാരമ്പര്യമായി നിലനിന്നു വരുന്നതാണ്. ഇത് തെറ്റിച്ച് യുവാക്കൾ മറയൂർ ടൗണിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ബീഫ് കഴിച്ചതായി ആരോപിച്ചാണ് ഊരുവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സ്ഥലത്തെ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ വഴിയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞ​ത്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധിക‍‍ൃതർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply