സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല വ​ര്‍​ധി​ച്ചു

0

കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല വ​ര്‍​ധി​ച്ചു. ഗ്രാ​മി​ന് 20 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 160 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് വ​ര്‍​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഗ്രാ​മി​ന് 4,955 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 39,640 രൂ​പ​യു​മാ​യി.­­

Leave a Reply