യൂറോ കപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍; മത്സര ക്രമം, സമയം എല്ലാം അറിയാം

0

യൂറോ കപ്പ് ഫുട്‌ബോളിനു നാളെ കിക്കോഫ്. ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 12.30നാണ് ആദ്യ പോരാട്ടം. ജര്‍മനിയും സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡും തമ്മിലാണ് ആദ്യ പോരാട്ടം. മത്സരം സോണി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ചാനല്‍, സോണി ലിവ് ആപ്പ് വഴി കാണാം.(Euro Cup Football; Match order and time are all known,)

പങ്കെടുക്കുന്ന 24 ടീമുകളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും നാല് വീതം ടീമുകള്‍.

ഗ്രൂപ്പ് എ: ജര്‍മനി, സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ്, ഹംഗറി, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്.

ഗ്രൂപ്പ് ബി: സ്‌പെയിന്‍, ക്രൊയേഷ്യ, ഇറ്റലി, അല്‍ബേനിയ.

ഗ്രൂപ്പ് സി: സ്ലോവേനിയ, ഡെന്മാര്‍ക്, സെര്‍ബിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്.

ഗ്രൂപ്പ് ഡി: പോളണ്ട്, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, ഓസ്ട്രിയ, ഫ്രാന്‍സ്.

ഗ്രൂപ്പ് ഇ: ബെല്‍ജിയം, സ്ലൊവാക്യ, റൊമാനിയ, ഉക്രെയ്ന്‍.

ഗ്രൂപ്പ് എഫ്: തുര്‍ക്കി, ജോര്‍ജിയ, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്.

ഷെഡ്യൂള്‍ (ഇന്ത്യന്‍ സമയം)

ജൂണ്‍ 15: ജര്‍മനി- സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ്, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 15: ഹംഗറി- സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 15: സ്‌പെയിന്‍- ക്രൊയേഷ്യ, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 16: ഇറ്റലി- അല്‍ബേനിയ, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 16: പോളണ്ട്- നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 16: സ്ലോവേനിയ- ഡെന്മാര്‍ക്, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 17: സെര്‍ബിയ- ഇംഗ്ലണ്ട്, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 17: റൊമാനിയ- ഉക്രെയ്ന്‍, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 17: ബെല്‍ജിയം- സ്ലൊവാക്യ, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 18: ഓസ്ട്രിയ- ഫ്രാന്‍സ് രാത്രി, 12.30

ജൂണ്‍ 18: തുര്‍ക്കി- ജോര്‍ജിയ, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 19: പോര്‍ച്ചുഗല്‍- ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 19: ക്രൊയേഷ്യ- അല്‍ബേനിയ, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 19: ജര്‍മനി- ഹംഗറി, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 20: സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ്- സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 20: സ്ലൊവേനിയ- സെര്‍ബിയ, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 20: ഡെന്മാര്‍ക്- ഇംഗ്ലണ്ട്, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 21: സ്‌പെയിന്‍- ഇറ്റലി, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 21: സ്ലൊവാക്യ- ഉക്രെയ്ന്‍, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 21: പോളണ്ട്- ഓസ്ട്രിയ, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 22: നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്- ഫ്രാന്‍സ്, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 22: ജോര്‍ജിയ- ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, വൈകീട്ട് 6.30

ജൂണ്‍ 22: തുര്‍ക്കി- പോര്‍ച്ചുഗല്‍, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 23: ബെല്‍ജിയം- റൊമാനിയ, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 24: സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്- ജര്‍മനി, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 24: സ്‌കോട്‌ലന്‍ഡ്- ഹംഗറി, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 25: അല്‍ബേനിയ- സ്‌പെയിന്‍, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 25: ക്രൊയേഷ്യ- ഇറ്റലി, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 25: ഫ്രാന്‍സ്- പോളണ്ട്, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 25: നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്- ഓസ്ട്രിയ, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 26: ഡെന്മാര്‍ക്- സെര്‍ബിയ, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 26: ഇംഗ്ലണ്ട്- സ്ലോവേനിയ, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 26: സ്ലൊവാക്യ- റൊമാനിയ, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 26: ഉക്രെയ്ന്‍- ബെല്‍ജിയം, രാത്രി 9.30

ജൂണ്‍ 27: ജോര്‍ജിയ- പോര്‍ച്ചുഗല്‍, രാത്രി 12.30

ജൂണ്‍ 27: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്- തുര്‍ക്കി, രാത്രി 12.30

Leave a Reply