വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനകൾ;വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തലുകൾ

0

വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തലുകൾ
സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലും, കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതിലും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതായും, പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നതായും, മരാമത്ത് പണികളിൽ കരാറുകാരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നതായും വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത 57 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപക മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

പരിശോധന നടത്തിയ 57 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതിക്കായുള്ള 1689 അപേക്ഷകളും, കെട്ടിട നമ്പറിനുവേണ്ടിയുള്ള 504 അപേക്ഷകളും തീരുമാനമാകാതിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

എറണാകുളത്തെ മുളന്തുരുത്തി, കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടണം, കൊല്ലത്തെ കുലശേഖരപുരം, കോട്ടയത്തെ കല്ലറ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പാലക്കാട്-പുതുശ്ശേരി, കുമാരം പൂത്തൂർ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണചട്ടം പാലിക്കാതെ പൂർത്തീകരിച്ച വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി.

ആലപ്പുഴ,പാലമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബലം കുറവാണെന്ന് ലാബ് പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ച ശേഷവും ബില്ല് മാറി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി.

കാസർഗോഡ്, തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ടെൻഡർ ചെയ്‌ത മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിൽ 69 എണ്ണത്തിൽ 27 എണ്ണവും, ആലപ്പുഴ പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 54 ൽ 21 എണ്ണവും, തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 15 ൽ 12 എണ്ണവും, കോട്ടയം കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 35 ൽ 11 എണ്ണവും ഒരേ കരാറുകാർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തികവർഷം ഇ- ടെൻഡർ അല്ലാതെ ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ വിളിച്ച 4 നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും ഒരേ കരാറുകാരന് നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി.

മലപ്പുറം- ഇടരിക്കോട്, വയനാട്- വെള്ളമുണ്ട, കണ്ണൂർ- കുറ്റിയാട്ടൂർ, കാസർഗോഡ്- തൃക്കരിപ്പൂർ, ചെങ്കള എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ചില അംഗീക്യത (Aided) സ്കൂ‌ളുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചിലത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കൽ, ചെങ്കൽ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിജിലൻസ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിപ്പിച്ചതിൽ കെട്ടിടത്തിന് ബലക്ഷയമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയറുടെ ഗൂഗിൾ-പേ അക്കൗണ്ട് വഴി അവിടത്തെ സ്വകാര്യ എൻജിനീയർ നിരവധി തവണ പണമിടപാട് നടത്തിയിരിക്കുന്നതായും, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കല്ലറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഓവർസിയർ കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് വിവിധ കരാറുകാരുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഗൂഗിൾ-പേ പണമിടപാട് നടത്തിയിരിക്കുന്നതായും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസിലെ ചില ഫയലുകൾ, എം ബുക്ക് എന്നിവ അവിടെ കാണപ്പെട്ട ഒരു കരാറുകാരൻറെ ബന്ധുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് പിടികൂടി.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മൈലപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണചട്ടപ്രകാരം പാർക്കിംഗിനായി ഒഴിച്ചിട്ട സ്ഥലവും, ടോയ്‌ലറ്റുകളും ഗോ ഡൗണായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായും, മറ്റ് ചില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും പാർക്കിംഗിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അനധികൃത നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ നടത്തി മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതായും, ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഓവർസിയർമാർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ലായെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി.

കോട്ടയം, കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എൻജി നീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ രാവിലെ 10:30 മണിക്ക് വിജിലൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും എത്താത്തതിനാൽ 11:00 മണി യോടെയാണ് മിന്നൽ പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്.

Leave a Reply