‘ഫോളോ മി!’- കേരള പൊലീസ് വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലിലും

0

തിരുവനന്തപുരം: വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലുമായി കേരള പൊലീസ്. പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ, വിവിധ ബോധവത്കരണ പോസ്റ്ററുകൾ, വീഡിയോകൾ ചാനൽ വഴി ലഭിക്കും.

പൊലീസിന്റെ കുറിപ്പ്

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ.. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെല്ലാം ഞങ്ങളുമുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ, വിവിധ ബോധവൽക്കരണ പോസ്റ്ററുകൾ, വിഡിയോകൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാനൽ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും.

ചാനൽ ലിങ്ക്: https://whatsapp.com/channel/0029VaGkRxoD8SE0GjvKQn2s

Leave a Reply