‘എക്സാലോജികിന് എതിരായ അന്വേഷണം എത്ര മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിൽ സംശയം ഉണ്ട്; വലിയ ആവേശം ഇല്ല’; കെ മുരളീധരൻ

0

എക്സാലോജികിന് എതിരായ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം എത്ര മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നത് ഇവരുടെ അന്തർധാര അനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ കയറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞെന്നും ഇപ്പോൾ കയറും എന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ കയറുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ ആവേശം ഇല്ല. ഈ അന്വേഷണം എത്ര മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഒരു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ടാണ് അന്തർധാര ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here