സംസ്ഥാനത്ത് കള്ള് ഷാപ്പ് വിൽപ്പന ഇനി മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി; സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി

0

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി മുതൽ കള്ള് ഷാപ്പ് വിൽപ്പന ഓൺലൈൻ വഴി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി. 5170 ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസന്‍സാണ് ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിൽപന. കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസന്‍സ് വിൽപ്പന നടന്നിരുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴി ഷാപ്പ് ലൈസന്‍സ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഈ മാസം 13 വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. ഷാപ്പുകളുടെ വാടക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ വാടകയിൽ ഒന്നിലധികം പേർ അപേക്ഷിച്ചാൽ നറുക് ഇടുമെന്നാണ് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here