എഐ സംവിധാനം, ലൈവ് സ്ട്രീമീങ്; മെറ്റയുടെ പുത്തൻ റെയ്ബൻ ഗ്ലാസ്

0

പ്രമുഖ സൺഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡ് ആയ റെയ്ബാനുമായി കൂട്ട് പിടിച്ച് മെറ്റ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെയ് മെറ്റ’ എന്നു വിളിച്ചാൽ സജീവമാകുന്ന റെയ്ബാൻ സ്മാർട്ഗ്ലാസ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെറ്റ കണക്ട് പരിപാടിയിൽ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസിന്റെ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. എഐയുട സംവിധാനത്തിൽ ആയിരിക്കും മെറ്റയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് പ്രവർത്തുക്കുക. പല കാര്യങ്ങളും ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസിലൂടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.(Meta Smart Glasses in Collaboration With Ray-Ban Launched)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here