സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു;ഒരു പവന് 43,600 രൂപ

0

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 5450 രൂപയാണ് സ്വർണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 43,600 രൂപയാണ്. തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കുതിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണവിലയിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 5450 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here