ആദ്യം ഹിരോഷിമ, പിന്നെ നാഗസാക്കി; രണ്ട് അണുബോംബുകളെ അതിജീവിച്ച മനുഷ്യൻ

0

മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ സുതോമു യമാഗുച്ചിയുടെ കഥപോലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കുറവാണ് എന്നുതന്നെ പറയാം. 1945-ൽ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും യുഎസ് വർഷിച്ച രണ്ട് അണുബോംബുകളെ അതിജീവിച്ച ഒരേയൊരു വ്യക്തിയാണ് സുതോമു യമാഗുച്ചി. അന്ന് 29-കാരനായ സുതോമു യമാഗുച്ചി നാവിക എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. ഹിരോഷിമയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6-ന് അമേരിക്ക ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് വർഷിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചു. ആ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് രണ്ടാമത്തെ ബോംബ് വർഷിച്ചപ്പോൾ നാഗസാക്കിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ ലോകത്തോട് ഒരു മഹായുദ്ധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കഥ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

നാഗസാക്കി ആക്രമണത്തിന്റെ 78-ാം വാർഷികത്തിൽ, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച മാരകമായ ആണവാക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച സുതോമു യമാഗുച്ചിയെ ഓർക്കാം. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായിരുന്നു.

1945-ൽ ജപ്പാനിൽ വർഷിച്ച രണ്ട് അണുബോംബുകളുടെയും ഭീകരതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് യമാഗുച്ചി. രണ്ട് അണുബോംബുകളെ അതിജീവിച്ച ഒരേയൊരു വ്യക്തി. ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ പതിച്ചപ്പോൾ, യമാഗുച്ചി തന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും അടുത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് രാവിലെ 8:15 ഓടെ, ഒരു അമേരിക്കൻ വിമാനം നഗരത്തിൽ അണുബോംബ് വാർഷിച്ചത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here