സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്;ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞു

0

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 5445 രൂപയിലെത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 43,560 രൂപയുമായി. 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വില 4508 രൂപയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here