പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില രാജ്യവ്യാപകമായി സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു;സമാനമായി കേരളത്തിലെ ഇന്ധന വിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല

0

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില രാജ്യവ്യാപകമായി സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 96.72 രൂപയും ഡീസൽ നിരക്ക് 89.62 രൂപയുമാണ്. മുംബൈയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 106.31 രൂപയിലും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 94.27 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽ പെട്രോളിന് 106.03 രൂപയും ഡീസലിന് 92.76 രൂപയുമാണ്. അതേസമയം, ചെന്നൈയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 102.63 രൂപയിലും ഡീസൽ 94.24 രൂപയിലുമാണ് വിൽക്കുന്നത്.

സമാനമായി കേരളത്തിലെ ഇന്ധന വിലയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 109.53 രൂപയും ഒരു ലിറ്റ‌ർ ഡീസലിന് 98.34 രൂപ നിരക്കിലും തുടരുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പെട്രോളിന്റെ വില 107.88 രൂപയും ഡീസലിന്റെ വില 96.79 രൂപയുമാകുന്നു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില 107.92 രൂപയും ഡീസലിന്റെ നിരക്ക് 96.86 രൂപയിലും തുടരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here