പാചകവാതകത്തിന്റെ തൂക്കം കുറഞ്ഞതിന് ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

0

പാചകവാതക സിലിൻഡറിൽ പാചകവാതകത്തിന്റെ തൂക്കം കുറഞ്ഞതിന് ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്. തൃക്കാക്കര ചെമ്പുമുക്ക് ചിറപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ സി.വി. കുര്യന്റെ പരാതിയിൽ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഓയിൽ കമ്പനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഐ.ഒ.സി. നൽകിയ എൽ.പി.ജി. സിലിൻഡറിൽ ഗ്യാസിന്റെ അളവ് കുറവായിരുന്നുവെന്ന കേസിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായത്.

നഷ്ടപരിഹാരമായി 50,000 രൂപയും കോടതി ചെലവായി 10,000 രൂപയും ഉപഭോക്താവിനു നൽകാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. അധ്യക്ഷൻ ഡി.ബി. ബിനു, അംഗങ്ങളായ വൈക്കം രാമചന്ദ്രൻ, ടി.എൻ. ശ്രീവിദ്യ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. സിലിൻഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിൽ പാചകവാതകം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി. ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിന്റേതടക്കം വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് പാചകവാതകത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതായി കോടതി വിലയിരുത്തിയത്.

ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് നേരത്തേ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ സിലിൻഡറുകളിൽ തൂക്കക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് പരാതിക്കാരന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും സിലിൻഡറിൽ അളവിൽ കുറവായി എൽ.പി.ജി. നൽകി ചൂഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

Leave a Reply