ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കക്ഷികള്‍ നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം നേടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നെങ്കിലും നാഗാലാന്‍ഡില്‍ ഇക്കുറി പ്രതിപക്ഷമുണ്ടാവില്ല!

0

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കക്ഷികള്‍ നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം നേടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നെങ്കിലും നാഗാലാന്‍ഡില്‍ ഇക്കുറി പ്രതിപക്ഷമുണ്ടാവില്ല! തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ എന്‍.ഡി.പി.പി-ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിന്റെ തുടര്‍ഭരണത്തിന്‌ ഒട്ടുമിക്ക കക്ഷികളും ഉപാധിരഹിതപിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണിത്‌.
60 അംഗ നിയമസഭയില്‍ നിലവിലെ ഭരണസഖ്യത്തിനു 37 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്‌ (എന്‍.ഡി.പി.പി-25, ബി.ജെ.പി-12). എന്‍.സി.പി-ഏഴ്‌, എന്‍.പി.പി-അഞ്ച്‌, എല്‍.ജെ.പി. (രാംവിലാസ്‌)-രണ്ട്‌, എന്‍.പി.എഫ്‌-രണ്ട്‌, ആര്‍.പി.ഐ. (അതാവാലെ)-രണ്ട്‌, ജെ.ഡി.യു-ഒന്ന്‌, സ്വതന്ത്രര്‍-നാല്‌ എന്നിങ്ങനെയാണു പുതിയ കക്ഷിനില. എല്‍.ജെ.പി. (രാംവിലാസ്‌), ആര്‍.പി.ഐ. (അതാവാലെ) എന്നീ കക്ഷികളാണു നിയമസഭയില്‍ പുതുതായി അക്കൗണ്ട്‌ തുറന്നത്‌

Leave a Reply