ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ച് ഫെബ്രുവരി 18ന് ആലുവയിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക തീവണ്ടി ഓടിക്കുകയും പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ

0

ശിവരാത്രി പ്രമാണിച്ചു് ഫെബ്രുവരി 18ന് ആലുവയിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക തീവണ്ടി ഓടിക്കുകയും പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ശിവരാത്രി ചടങ്ങുകൾക്ക് പോകുന്നവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം, അന്നേദിവസം 16325 നിലമ്പൂർ – കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ്സ് ഷൊർണൂർ മുതൽ ആലുവ വരെ സാധാരണയുള്ള സ്റ്റോപ്പുകൾക്ക് പുറമെ മുള്ളൂർക്കര, ഒല്ലൂർ, നെല്ലായി, കൊരട്ടി അങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി നിർത്തും. 06461 ഷൊർണ്ണൂർ – തൃശ്ശൂർ പ്രത്യേക എക്സ്പ്രസ്സ് ആലുവ വരെ ഓടുമെന്നും പിറ്റേദിവസത്തെ (ഫെബ്രുവരി 19) 16609 തൃശ്ശൂർ – കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ്സ് ആലുവയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നതാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ശിവരാത്രി ദിവസം ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രികർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

Leave a Reply