സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നഴ്‌സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ബജറ്റിൽ 20 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

0

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നഴ്‌സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ബജറ്റിൽ 20 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ഇടുക്കി, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകളോടും സംസ്ഥാനത്തെ താലൂക്ക്, ജനറൽ ആശുപത്രികളോടും ചേർന്ന് നഴ്‌സിങ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞു. 75 ആശുപത്രികളിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഷീമാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നഴ്സിംഗ് കോളജുകൾ ആരംഭിക്കുക.

ആരംഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. യോഗ്യതയുള്ള നഴ്‌സുമാരുടെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്രബജറ്റിൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പുതുതായി 157 നഴ്സിങ് കോളജുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2014 മുതൽ 157 മെഡിക്കൽ കോളജുകളാണ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത്.

Leave a Reply