‘ വിസ കുവൈറ്റ് ‘ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

0

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: പ്രവാസികളുടെ രാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘വിസ കുവൈറ്റ്’ എന്ന പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതായി കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഈ ആപ്പിന്റെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോഗം രാജ്യത്ത് ആരംഭിച്ചു. കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഈ ആപ്പിലൂടെ പ്രവാസികളുടെയും, സന്ദർശകരുടെയും എൻട്രി സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങളിലൂടെ എൻട്രി വിസകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നൽകുന്നതും ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്നതാക്കുന്നതിനും, പ്രവാസികൾക്കും, സന്ദർശകർക്കും കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപായി ഇത്തരം നടപടികളുടെ സാധുത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും ഈ ആപ്പ് സഹായകമാകുന്നതാണ്. കുവൈറ്റിലേക്ക് പ്രവാസികൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഇവരുടെ എൻട്രി വിസകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തിരിമറികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായാണ് കുവൈറ്റ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറ്റവാളികളായവരുടെയും, പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായവരുടെയും, വിവിധ തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളുള്ളവരുടെയും കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നതിനും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, കുവൈറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വിമാനകമ്പനികൾ, വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ കുവൈറ്റ് എംബസികൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്.

Leave a Reply