രാജ്യത്ത് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

0

രാജ്യത്ത് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഭാരതമാതാവിന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് പലരും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിലപ്പോകില്ല. ഒരുമയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എൻസിസി കേഡറ്റുകളോട് സംവദിക്കുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്ര മോദി. ഐക്യത്തിന്റെ മന്ത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്. രാജ്യം പുരോഗതിയാർജ്ജിക്കുന്നത് അതുവഴിയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് മോദിയുടെ പരാമർശം.

ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ ഉറ്റു നോക്കുന്നതിനു കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയാണ്. യുവതലമുറയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന നിരവധി ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യൻ യുവതയ്ക്ക് അവസരങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രതിരോധ വകുപ്പിലുൾപ്പടെ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിലുള്ള വനിതകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി. സ്ത്രീകൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടെ സമയം വന്നെത്തിയതായി വ്യക്തമാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു

Leave a Reply