പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം വാങ്ങിക്കാൻ വ്യാജ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

0

പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം വാങ്ങിക്കാൻ വ്യാജ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. കേരള സർക്കാർ മുദ്രയും ക്യുആർ കോഡും ഉൾപ്പടെയാണ് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത്. മലപ്പുറം വെളിയങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായാണ് വ്യാജമായി വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്.

പാലപ്പെട്ടി പുതിയിരുത്തി സ്വദേശി അച്ചാറിന്റെ കത്ത് അജ്മലിനെ(23)യാണ് പെരുമ്പടപ്പ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പെരുമ്പടപ്പ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ 8 വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പാലപ്പെട്ടി പുതിയിരുത്തിയിൽ എ.എം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സ്ഥാപനം പ്രതി നടത്തിയിരുന്നതായും, ഇവിടെ നിന്നാണ് വ്യാജ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് ഇയാൾ അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കി ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് നൽകിയിരുന്നത്. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതി പ്രകാരം റവന്യൂ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യാജമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

അപേക്ഷകർ സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ഓൺലൈൻ ആയിത്തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പരിശോധിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്.ഈ രീതിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കേരള സർക്കാർ മുദ്രയും ക്യുആർ കോഡുമുൾപ്പെടെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് വ്യാജമായി നിർമ്മിക്കുന്നത്. അക്ഷയ പോലുള്ള സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച്, തുടർന്നും രേഖകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത്. ഇതിന് 15 ദിവസത്തെയെങ്കിലും സമയമെടുക്കും.

എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പേരിന് മാത്രമായതാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കാനിടയാക്കുന്നതെന്നാണ് സംശയം. അതേസമയം സമീപ പഞ്ചായത്തായ പെരുമ്പടപ്പിലും ആറ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പെരുമ്പടപ്പ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പിടിയിലായ പ്രതി തന്നെയാണ് ഇതും നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് സംശയം. ഈ കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പെരുമ്പടപ്പ് സിഐ വിമോദ് പറഞ്ഞു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here