ചക്കുളത്തുകാവിലെ പൊങ്കാല: ആലപ്പുഴയിൽ നാല് താലൂക്കുകളിൽ നാളെ പ്രാദേശിക അവധി

0

ആലപ്പുഴ: ചക്കുളത്തുകാവിലെ പൊങ്കാല പ്രമാണിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ നാല് താലൂക്കുകളിൽ നാളെ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. കുട്ടനാട്, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, തിരുവല്ല താലൂക്കുകളിലാണ് നാളെ അവധി.

സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും.

Leave a Reply