കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വിജിലൻസ് പിടികൂടി

0

കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വിജിലൻസ് പിടികൂടി. അരൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വി മണിയപ്പനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആലപ്പുഴ വിജിലൻസ് സംഘമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കെട്ടിട പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലാവുന്നത്. ചമ്മനാട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.

Leave a Reply