സംസ്ഥാനത്തെ ആർടിഒ, ജോയിന്റ് ആർടിഒ ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന

0

സംസ്ഥാനത്തെ ആർടിഒ, ജോയിന്റ് ആർടിഒ ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. 51 ഓഫിസുകളിൽ വൈകിട്ടു മൂന്നരയോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന ചിലയിടങ്ങളിൽ രാത്രി വൈകിയും തുടർന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്.

മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായി സമീപിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് ഏജന്റുമാർ മുഖേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.

‘ഓപ്പറേഷൻ ജാസൂസ്’ എന്ന പേരിലുള്ള പരിശോധന, ഏജന്റുമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഓഫിസുകളിലും നടത്തി. പലയിടത്തും ഏജന്റുമാരിൽനിന്നു രേഖകളില്ലാത്ത പണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചില ഓഫിസുകളിൽ ഏജന്റുമാർ വഴിയല്ലാത്ത ഫയലുകൾ വച്ചുതാമസിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. കരുനാഗപ്പളളിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആർടി ഓഫിസ് ഏജന്റുമാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി.

പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും റാന്നിയിൽ നിന്നും ഏജന്റുമാരിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപ വീതം കണ്ടെടുത്തു. കോട്ടയത്ത് ഏജന്റിൽ നിന്ന് 33,000 രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു.

ആലപ്പുഴ ആർടി ഓഫിസിൽ ഏജന്റുമാരിൽനിന്നു കണക്കിൽപെടാത്ത 70,000 രൂപ പിടിച്ചു. തൃശൂരിൽ ഏജന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർടി ഓഫിസിലെ 14 രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

പാലക്കാട്ട് ഏജന്റുമാരിൽ നിന്ന് 26,900 രൂപ പിടികൂടി. മലപ്പുറത്തു കൊണ്ടോട്ടി ആർടി ഓഫിസിൽ നടന്ന വിജിലൻസ് റെയ്ഡിനിടെ ഏജ‌ന്റിൽനിന്ന് 1,06,000 രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ കണക്കിൽ പെടാത്ത 30,080 രൂപയും രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here