ഇക്കുറിയും ഓണക്കിറ്റ് വൈകും..?

0

തിരുവനന്തപുരം: ഇക്കുറിയും ഓണക്കിറ്റ് വൈകിയേക്കുമെന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംസഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഓണക്കിറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളിൽ പലതും ഇനിയും സംഭരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉപ്പും ഉണങ്ങലരിയും അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിയില്ല. ഇതിനാൽ തന്നെ സപ്ലൈക്കോയ്ക്ക്‌ കിറ്റ് ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം.

ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പ് എത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ഉപ്പ് കയറ്റി അയച്ചിട്ട് ഉള്ളു. ഉപ്പ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സംസ്ഥനത്തെ സപ്ലൈക്കോ സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഘട്ടംഘട്ടമായി മത്രമേ ഉപ്പ് കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. ഉണങ്ങലരിക്ക് കരാർ നൽകിയെങ്കിലും വലിയ അളവിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിനാൽ അതും വൈകുന്നുണ്ട്. ഉണങ്ങലരി എത്തിയാൽ അത് തൂക്കി പായ്ക്ക് ചെയ്യാനും സമയം വേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല, കിറ്റ് നൽകാനുള്ള സഞ്ചിയും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഓരോ സപ്ലൈക്കോ സ്റ്റോറുകളിലേക്കും എത്തിയാൽ മാത്രമേ കിറ്റ് പൂർണമായി തയ്യാറാക്കാൻ സപ്ലൈക്കോയ്ക്ക്‌ സാധിക്കുകയുള്ളു.

2021 ൽ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഓണം കഴിഞ്ഞും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശമുണ്ട്. ഒരു മാസത്തോളം സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എത്താൻ വൈകിയാൽ ഇത്തവണയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം വൈകിയേക്കും. 14 ഇനങ്ങളുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കിറ്റ്. ചെറുപയർ, പഞ്ചസാര, തുവരപ്പരിപ്പ് എന്നിവ തൂക്കി പായ്ക്ക് ചെയ്തു നൽകണം.

Leave a Reply