മട്ടന്നൂർ ന​ഗരസഭയിൽ ഭരണം നിലനിർത്തി എൽഡിഎഫ്; 35 വാർഡുകളിൽ 21 ഇടത്തും വിജയം

0

കണ്ണൂർ: മട്ടന്നൂ‌ർ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. യുഡിഎഫിന് അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടായി. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ സീറ്റുകൾ കുറ‌ഞ്ഞു. 35 വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് 21 ഇടത്തും യുഡിഎഫ് 14 ഇടത്തും ജയിച്ചു. നിലവിൽ മട്ടന്നൂരിൽ എൽഡിഎഫിന് 28 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, യുഡിഎഫിന് 7ഉം.

Leave a Reply