രാജ്ഭവൻ പിആർഒ ആയി കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്.ഡി.പ്രിൻസിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതു വരെ പുനർനിയമനം നൽകി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് ഉത്തരവിട്ടു

0

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്ഭവൻ പിആർഒ ആയി കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്.ഡി.പ്രിൻസിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതു വരെ പുനർനിയമനം നൽകി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് ഉത്തരവിട്ടു. സർവീസിൽനിന്നു വിരമിച്ച പ്രിൻസിനു പുനർനിയമനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒന്നര വർഷം മുൻപ് സർക്കാരിലേക്കു രാജ്ഭവൻ കത്തെഴുതിയെങ്കിലും ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ ഇടഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയത്.

കേരള സർവകലാശാല പിആർഒ ആയിരുന്ന പ്രിൻസിനെ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ 2016 മാർച്ച് 2ന് ആണ് രാജ്ഭവൻ പിആർഒ ആയി സർക്കാർ നിയമിച്ചത്. 2020 മേയ് 31ന് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. പിആർഒ ആയി പുനർനിയമനം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു ഗവർണറുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി 2020 ജൂലൈ രണ്ടിനു തന്നെ സർക്കാരിലേക്കു കത്തെഴുതിയെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ സർക്കാർ ഇതുവരെയും തയാറായില്ല. പുനർനിയമനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ താൽക്കാലികമായി രാജ്ഭവനിൽനിന്ന് ഓണറേറിയം വാങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിൻസ്. സർക്കാരുമായി ഗവർണർ ഇടഞ്ഞതോടെ പഴയ ഫയലിന് അനക്കം വയ്ക്കുകയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയുമായിരുന്നു.

Leave a Reply