രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല വ​ര്‍​ധി​ച്ചു

0

കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല​യി​ല്‍ വ​ര്‍​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗ്രാ​മി​ന് 30 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 240 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഇ​ന്നു വ​ര്‍​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല ഗ്രാ​മി​ന് 4,610 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 36,880 രൂ​പ​യു​മാ​യി. ഇന്നലെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞിരുന്നു.

ഗ്രാ​മി​ന് 40 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 320 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഇന്നലെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. മിനിയാന്നും സ്വ​ര്‍​ണ​വി​ല കു​റ​ഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാ​മി​ന് 60 രൂ​പ​യും പ​വ​ന് 480 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് അന്നു കു​റ​ഞ്ഞ​ത്.

Leave a Reply