ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുളള വൈദ്യുതിക്ക് ഇനി കാശ് നല്‍കേണ്ട, പ്രഖ്യാപനവുമായി കെഎസ്ഇബി

0

തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതി സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കെ എസ് ഇ ബി. എയര്‍ ബെഡ്, സക്ഷന്‍ ഉപകരണം, ഓക്‌സിജന്‍ കോണ്‍സണ്‍ട്രേറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതിയാണ് സൗജന്യമായി നല്‍കുക.

ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം വേണ്ട വൈദ്യുതി എത്രയാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ വാട്ടേജ്, ഉപയോഗിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകള്‍ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി അസിസറ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ കണക്കാക്കി 6 മാസത്തേയേക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി വെളള പേപ്പറില്‍ എഴുതിയ അപേക്ഷ അതാത് സെക്ഷന്‍ ഓഫീസിലെ അസിസ്സന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ക്ക് നല്‍കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രസതുത രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന്‍ നലനിര്‍ത്തുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നുളള ഒരു ഗവണ്‍മെന്റ് ഡോക്ടര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. 200|- രൂപ മുദ്രപത്രത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുളള സത്യവാങ്മൂലവും സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply